Friday, October 10, 2008

sometimes, living for the moment is the solution.

Friday, March 21, 2008

greeshma kaarumabbulu..

vela kaani velalo, varshapu chinukulu vacchi daahapu nelanu thadipi, matti vaasanalatho kaugilinchinanduku murisipovaala.. leka idii oka global warming soochana, ani anukuni jadisipovaalaa..